Sprawy zagraniczne

Wykraczając poza granice Europy

Nasza grupa robocza ds. polityki zewnętrznej ma wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Grupa ta przygotowuje sprawozdania na temat sposobów wykorzystania funduszy europejskich i wspiera Parlament Europejski w podejmowaniu decyzji dotyczących umów międzynarodowych. Grupa przewodziła wysiłkom UE na rzecz zabezpieczenia zewnętrznych granic UE, aktywnie dążąc do utworzenia Europejskiej Unii Obrony i liberalizacji reżimu wizowego. Priorytetem są dla nas również Bałkany Zachodnie. Chcemy wprowadzić kraje tego regionu do UE, zachęcając je do przeprowadzenia reform, które zagwarantują praworządność, zwalczanie korupcji oraz niezależność  wymiaru sprawiedliwości.

Przewodniczący

Komisje w tej grupie roboczej

Bezpieczeństwo i Obrona

Utrzymanie stabilności w sąsiedztwie UE W praktyce podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony wspiera Komisję Spraw Zagranicznych w kwestiach zwi...

Handel Międzynarodowy

Polityka handlowa z sumieniem Traktat z Lizbony przyznaje Parlamentowi Europejskiemu (PE) decydującą rolę w określaniu polityki handlowej UE, prz...

Prawa Człowieka

Priorytetowe traktowanie praw człowieka w polityce W swojej działalności zewnętrznej  Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i&nbs...

Rozwój

Wpływ na pomoc rozwojową UE W praktyce komisja odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie budżetu na unijną pomoc rozwojową oraz monitorowanie prac Komisji Euro...

Sprawy Zagraniczne

Wzmacnianie stosunków z państwami trzecimi Komisja ściśle nadzoruje kwestie związane z prawami człowieka w państwach trzecich, wpływa na to, w jaki s...

Powiązane stanowisko

Sprawy zagraniczne

Related Position Papers

Flags of Ukraine and the European Union
publikacje 05.04.2022

Kierunki polityki Grupy EPL w odniesieniu do: natychmiastowej reakcji na trwającą rosyjską inwazję i agresję w Ukrainie

Dnia 24 lutego 2022 r., po niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej wojnie i agresji na Ukrainę, będącej zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, rzeczywistość geopolityczna w Europie uległa drastycznej zmianie. Jak dotąd Ukraina wykazała się niewiarygodnym poziomem oporu i odporności, pozbawiając Rosję możliwości realizacji jej pierwotnych celów wojennych. Unia Europejska zareagowała szybko i zdecydowanie, wprowadzając bezprecedensowe sankcje wobec Rosji i jej wspólnika, Białorusi. Wszystkie analizy wskazują na to, że ta wojna będzie długotrwałym przedsięwzięciem. Dlatego też ból, jaki społeczność międzynarodowa już zadaje rosyjskiemu reżimowi, musi być jeszcze większy, aby pomóc w jak najszybszym zakończeniu wojny. Główne kierunki działań politycznych:   Dostarczanie broni przez UE i państwa członkowskie oraz pomoc Ukrainie w obronie własnej. UE powinna dalej wykorzystywać Europejski Instrument na rzecz Pokoju oraz wszelkie inne możliwe środki, aby pomóc w dostarczaniu broni; Zapewnienie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej uciekającej przed atakami oraz wzmocnienie unijnej sieci pomocy humanitarnej na Ukrainie (paliwo, żywność, leki, generatory energii i mobilne miasteczka). Należy też otworzyć zielone korytarze lądowe, aby sprowadzić na Ukrainę wszystko, co jest potrzebne do zwiększenia produkcji rolnej (np. pestycydy, nawozy), oraz wywieźć z Ukrainy wszystkie produkty rolne, które można jeszcze wyeksportować. Nadszedł czas na kolejne sankcje:   Wzywa się do nałożenia natychmiastowego, pełnego embarga na import ropy naftowej, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji, całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 oraz przedstawienia planu dalszego zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii do UE w perspektywie krótkoterminowej; Rosyjskie banki zaangażowane w handel ropą naftową i węglem powinny być również wykluczone z systemu SWIFT; Państwa członkowskie powinny odmówić dostępu do wszystkich portów UE statkom, których ostatnie lub następne zawinięcie do portu znajduje się w Rosji. Nasza infrastruktura nie może być wykorzystywana do zasilania maszyny wojennej; Państwa członkowskie powinny wydalić ambasadorów rosyjskich oddelegowanych do ich krajów, aby zredukować rosyjską obecność dyplomatyczną do minimum; Sankcje wobec Białorusi powinny odzwierciedlać te wprowadzone wobec Rosji, aby zlikwidować wszelkie luki, dzięki którym Putin mógłby skorzystać z pomocy Łukaszenki do omijania sankcji (np. bankowych czy dotyczących eksportu produktów naftowych); Wprowadzenie sankcji wtórnych wobec wszystkich podmiotów, które będą pomagać reżimom rosyjskiemu i białoruskiemu w obchodzeniu sankcji; Stanowiska niektórych państw, które popierają lub wstrzymują się od potępienia reżimu Putina i jego agresji, muszą mieć swoje konsekwencje; Sankcje zostaną zniesione dopiero wtedy, gdy ostatni żołnierz sił okupacyjnych opuści terytorium Ukrainy zgodnie z umową zawartą z konstytucyjnym rządem Ukrainy. Status Ukrainy jako kraju kandydującego: W związku z oficjalnym wnioskiem Ukrainy o członkostwo w UE, złożonym 28 lutego 2022 r., oraz konkluzjami Rady Europejskiej z 10-11 marca, która uznała, że Ukraina należy do naszej europejskiej rodziny, instytucje europejskie powinny dążyć do bezzwłocznej realizacji obietnicy przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego, tak aby uzasadnione aspiracje Ukrainy i jej obywateli nie stały się ofiarami wrogich żądań, z którymi obecnie mają do czynienia; ponadto powinny one dążyć do przyspieszenia integracji tego kraju z jednolitym rynkiem UE, zgodnie z formułą „wszystko oprócz instytucji” i na zasadach określonych w układzie o stowarzyszeniu; Fundusz na odbudowę Ukrainy po wojnie na wzór planu Marshalla. Przesłanie to da nadzieję Ukraińcom. Fundusz powinien być hojny i finansowany ze środków UE, państw członkowskich, wpłat darczyńców oraz odszkodowań Rosji za straty wojenne, w tym rosyjskich aktywów skonfiskowanych/przeniesionych w wyniku sankcji zgodnie z prawem międzynarodowym; Należy nazwać Putina i Łukaszenkę „zbrodniarzami wojennymi”. Wzywamy do wszczęcia postępowania sądowego w ramach prawa międzynarodowego w celu zbadania i ścigania wszelkich czynów, które z prawnego punktu widzenia kwalifikują się jako zbrodnie wojenne; Rosja po Putinie – musimy współpracować z narodem rosyjskim. Musimy pokazać, że UE jest gotowa pomóc przyszłej demokratycznej Rosji. Rosyjska opozycja napotyka obecnie trudności w kontynuowaniu swojej pracy – nie tylko z powodu represji Putina, ale również ze względu na skutki sankcji zachodnich. Musi mieć poczucie, że jesteśmy gotowi ponownie zaprosić demokratyczną i odpowiedzialną Rosję do społeczności narodów.   ...

publikacje 10.03.2021

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 02.10.2015

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 23.02.2015

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...

Kontakt

  • Juan SALAFRANCA
  • Zastępca sekretarza generalnego i dyrektor ds. polityk zewnętrznych – komitety, doradca polityczny ds. delegacji „Ameryka Środkowa”, „Wspólnota Andyjska”, „Mercosur”, „Meksyk” i „Chile”, Eurolat
  • +32 2 2846355