Ulkoasiat

Katse Euroopan ulkopuolelle

Ulkopolitiikan työryhmämme vaikuttaa Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se laatii raportteja unionin varojen käytöstä ja tukee parlamenttia sen tehdessä päätöksiä kansainvälisistä sopimuksista. Se on toiminut tiennäyttäjänä EU:n pyrkiessä turvaamaan ulkorajansa ja kannattanut ja edistänyt toimillaan aktiivisesti Euroopan puolustusunionin luomista ja viisumipakon poistamista. Myös Länsi-Balkan on meille painopistealue. Haluamme tuoda alueen EU:n piiriin kannustamalla sen maita uudistuksiin oikeusvaltion varmistamiseksi, korruption torjumiseksi ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuden takaamiseksi.

Puheenjohtaja

Tämän työryhmän valiokunnat

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet politiikanteon keskiössä Euroopan unioni on sitoutunut edistämään ulkosuhteissaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia...

Kansainvälinen kauppa

Kauppapolitiikkaa hyvällä omallatunnolla Lissabonin sopimuksella nostettiin Euroopan parlamentti avainasemaan EU:n kauppapolitiikan...

Kehitys

EU:n kehitysapuun vaikuttaminen Käytännössä valiokunta päättää EU:n kehitysavun määrärahoista ja valvoo...

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Vakauden ylläpitäminen EU:n naapurimaissa Käytännön tasolla alivaliokunta avustaa...

Ulkoasiat

Entistä vahvemmat suhteet kolmansiin maihin Valiokunta perehtyy tarkoin ihmisoikeuskysymyksiin kolmansissa maissa ja vaikuttaa siihen, miten virastot ja...

Ulkomainen sekaantuminen kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvä disinformaatio (INGE 2)

Ulkomaisen sekaantumisen ja disinformaation torjunta Valeuutiset ja propagandakampanjat voivat horjuttaa EU:n demokratiaa. Disinformaatiokampanjat ovat uhka kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuudelle. EPP-ryhmä katsoo, että EU:n on vahvistettava omia valmiuksiaan havaita, paljastaa ja torjua disinformaatiota. Tähän tarvitaan rahaa ja riittävästi henkilöresursseja sekä parempaa koordinointia ja yhteistyötä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Ulkomaista sekaantumista ja disinformaatiota käsittelevällä erityisvaliokunnalla on monia tavoitteita ja tehtäviä. Erityisvaliokunta aikoo analysoida tutkimuksia, joiden mukaan keskeisiä vaalisääntöjä on rikottu tai kierretty, ja selvittää kampanjarahoitusta. Erityisvaliokunta keskittyy EU:n tason koordinoituun toimintaan hybridiuhkien torjumiseksi. Tällaisia ovat muun muassa kyberhyökkäykset sotilaallisiin ja ei-sotilaallisiin kohteisiin, lainsäätäjiin, virkamiehiin, toimittajiin, puolueisiin ja ehdokkaisiin kohdistuvat hakkerointi- ja vuoto-operaatiot sekä kybervakoilu yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien ja kansalaisten arkaluonteisten tietojen varastamiseksi. Ulkomaista sekaantumista ja valeuutisia on erittäin tärkeää torjua ennakolta, koska toimiva demokratia edellyttää, että ihmiset tekevät tietoon perustuvia päätöksiä. EPP-ryhmä haluaa ehdottomasti osallistua aktiivisesti tämän työn edistämiseen, kuten se on tehnyt tähänkin asti. ...

Siihen liittyvä tehtävä

Ulkoasiat

Related Position Papers

Flags of Ukraine and the European Union
julkaisut 05.04.2022

PPE-ryhmän politiikkalinjaukset: välittömistä toimista meneillään olevan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Euroopan geopoliittinen tilanne muuttui dramaattisesti 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä aloitti ilman edeltävää provokaatiota ja perusteettomasti hyökkäyssodan Ukrainaan, mikä on kansainvälinen rikos. Ukraina on tähän mennessä osoittanut uskomatonta vastustus- ja sietokykyä ja estänyt Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä sotatavoitteitaan. Euroopan unioni reagoi nopeasti ja päättäväisesti asettamalla ennennäkemättömiä pakotteita Venäjää ja sen avunantajaa Valko-Venäjää vastaan. Kaikki arviot viittaavat siihen, että sota tulee kestämään pitkään. Siksi kansainvälisen yhteisön on entisestään lisättävä Venäjän hallinnolle aiheuttamaansa vahinkoa, jotta se voi auttaa lopettamaan sodan mahdollisimman pian. Toimia koskevat tärkeimmät politiikkalinjaukset:   EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toimitettava aseita ja autettava Ukrainaa puolustautumaan. EU:n olisi lisäksi hyödynnettävä Euroopan rauhanrahastoa ja kaikkia muita mahdollisia keinoja asetoimitusten auttamiseksi. Hyökkäyksiä pakeneville siviileille on perustettava turvallisia humanitaarisia käytäviä, joilla voidaan myös vahvistaa EU:n humanitaarisen avun verkostoja Ukrainassa (polttoaineet, elintarvikkeet, lääkkeet, generaattorit ja liikkuvat kampukset). Vastaavasti on avattava ”vihreitä käytäviä”, jotta Ukrainaan voidaan tuoda kaikki maataloustuotannon lisäämiseksi tarvittavat tuotteet (esim. torjunta-aineet ja lannoitteet) ja tuoda Ukrainasta pois kaikki maataloustuotteet, joita voidaan vielä viedä. Nyt on aika asettaa lisää pakotteita:   Venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti on kiellettävä välittömästi kokonaisuudessaan ja Nord Stream 1 ja 2 -hankkeista on luovuttava täysin. Lisäksi on esitettävä suunnitelma, jolla jatketaan EU:n energian toimitusvarmuuden turvaamista lyhyellä aikavälillä. Öljy- ja hiilikauppaan osallistuvat venäläiset pankit olisi myös irrotettava SWIFT-järjestelmästä. Jäsenvaltioiden olisi kiellettävä pääsy kaikkiin EU:n satamiin aluksilta, joiden edellinen tai seuraava käyntisatama on Venäjällä. Infrastruktuuriamme ei saa käyttää sotakoneiston ruokkimiseen. Jäsenvaltioiden olisi karkotettava niissä olevat Venäjän suurlähettiläät Venäjän diplomaattisen läsnäolon minimoimiseksi. Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden on vastattava Venäjälle asetettuja pakotteita, jotta voidaan tukkia kaikki porsaanreiät, joiden avulla Putin voi käyttää Lukašenkan apua pakotteiden (esimerkiksi pankeille ja öljytuotteiden viennille asetettujen pakotteiden) kiertämiseen. Otetaan käyttöön toissijaisia pakotteita kaikille, jotka auttavat Venäjän ja Valko-Venäjän hallintoja kiertämään pakotteita. Jotkin valtiot ovat päättäneet tukea Putinin hallintoa ja hyökkäystä tai pidättyä tuomitsemasta niitä, ja tästä on koiduttava seurauksia. Pakotteet poistetaan vasta, kun miehitysjoukkojen viimeinen sotilas poistuu Ukrainan alueelta Ukrainan perustuslaillisen hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ukrainan ehdokasvaltion asema: Ukraina jätti virallisen EU-jäsenyyshakemuksen 28. helmikuuta 2022, ja Eurooppa-neuvosto antoi 10. ja 11. maaliskuuta päätelmän, jossa todettiin, että Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseemme. EU:n toimielinten olisi nyt pyrittävä toteuttamaan lupauksensa myöntää Ukrainalle ehdokasvaltion asema viipymättä, jotta voidaan myös välttää, etteivät Ukrainan ja sen kansalaisten oikeutetut toiveet joudu niiden tällä hetkellä kohtaamien vihamielisten vaatimusten uhriksi. Toimielinten olisi lisäksi pyrittävä nopeuttamaan Ukrainan yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin ”kaikki paitsi toimielimet” -mallin ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti. Perustetaan Marshall-suunnitelman kaltainen rahasto Ukrainan jälleenrakentamiseksi sodan jälkeen. Tällä viestillä annetaan toivoa ukrainalaisille. Rahaston olisi oltava avokätinen ja sitä olisi rahoitettava EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimesta, avunantajien maksuosuuksista ja Venäjän sotakorvauksilla, mukaan lukien Venäjän varat, jotka on takavarikoitu kansainvälisen oikeuden mukaisten pakotteiden seurauksena. Kutsutaan Putinia ja Lukašenkaa sotarikollisiksi. Vaadimme kansainvälisen oikeuden mukaista oikeudenkäyntiä, jotta kaikki teot, jotka määritellään laissa sotarikoksiksi, tutkitaan ja niistä nostetaan syyte. Putinin jälkeinen Venäjä: Meidän on tehtävä yhteistyötä Venäjän kansan kanssa ja osoitettava, että EU on valmis auttamaan tulevaa demokraattista Venäjää. Putinin sortotoimien lisäksi myös länsimaiden pakotteiden vaikutukset vaikeuttavat tällä hetkellä Venäjän opposition toiminnan jatkamista. Venäjän opposition on tiedettävä, että olemme valmiita kutsumaan demokraattisen ja vastuullisen Venäjän takaisin kansakuntien yhteisöön.   ...

julkaisut 10.03.2021

EU:n ja Kiinan suhteet – kohti oikeudenmukaista ja vastavuoroista kumppanuutta

”Ennen periaatteita täytyy olla rohkeutta”. Kiinalainen sana...

julkaisut 02.10.2015

Energiaturvallisuuden ulkoinen ulottuvuus

TAVOITTEET Tavoitteemme on parantaa ulkoisen energian toimitusvarmuutta Euroopan unionissa. 53 prosenttia...

julkaisut 28.04.2015

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen Yksi strategiamme...

Yhteystiedot

  • Juan SALAFRANCA
  • Apulaispääsihteeri ja johtaja – ulkoasiat – valiokunnat, poliittinen neuvonantaja – Keski-Amerikan-, Andien yhteisö-, Mercosur-, Meksikon-, Chilen- ja EuroLat-valtuuskunnat
  • +32 2 2846355