Conference on the Future of Europe

Time to organise a convention to prepare Europe's future

Групата на ЕНП е най-голямата и най-старата група в Европейския парламент. Като дясноцентристка група ние се стремим към създаването на силна и самоуверена Европа, която да е в услуга на своите граждани. Нашата цел е да създадем по-конкурентна и демократична Европа, където хората да изграждат живота, който искат.

Бъдете информирани

crops field
новини 17.05.2022 - 8:56
news 17.05.2022 - 8:56
БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ

Europe has a humanitarian obligation in global food crisis

Russia’s war in Ukraine has caused a global food crisis. “When Russia weakens the world’s food ...

Trucks collecting bales of freshly harvested wheat straw
новини 16.05.2022 - 14:49
news 16.05.2022 - 14:49
ВЪНШНИ РАБОТИ

Suspend all tariffs for Ukrainian products

The EPP Group wants to boost Ukraine's trade by suspending EU tariffs on Ukrainian products. "The Kremlin's brutal...

Wind Generator Turbines in beautiful Real Landscape
новини 16.05.2022 - 11:41
news 16.05.2022 - 11:41
ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА

Turning green bonds into gold standard

“Investment in sustainable technologies and infrastructure is needed more than ever. The climate urgency and the energy c...

A hacker working on a computer
новини 13.05.2022 - 7:54
news 13.05.2022 - 7:54
ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ВЪНШНИ РАБОТИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

EU seals deal on stronger cyber resilience

“This new law increases the much-needed EU-wide cooperation against the growing threat to our security and economy”, dec...

Предстоящата седмица

No result

News from your local MEPs

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER Председател на Групата на ЕНП Paulo RANGEL Заместник-председател на Групата на ЕНП
Група на ЕНП
В Европейския парламент

Кажете си мнението за бъдещето на Европа

Европейците могат да се гордеят с постиженията си. Станахме свидетели на най-дългия период на мир, създадохме и консолидирахме демокрации там, където някога имаше комунистически и фашистки режими, подобрихме системите си за социално подпомагане, справихме се с икономическите предизвикателства, създавайки милиони работни места, и зададохме еталон за световните стандарти в областта на опазването на околната среда.

Както и в миналото, групата на ЕНП ще продължи да бъде в авангарда на бъдещето на Европа. Вярваме в една силна и обединена Европа и искаме да я направим по-добра за бъдещите поколения.

Присъединете се към нас и имайте думата за бъдещето на Европа.

Зад какво заставаме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Правосъдие и вътрешни работи

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Икономика, работни места и околна среда

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ