Publikácie

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Flags of Ukraine and the European Union
publikacie 05.04.2022 - 8:50
publikacie 20.05.2021 - 11:00
publications 20.05.2021 - 11:00
HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozičný dokument skupiny PPE o sociálnej politike

Spôsob našej práce už nikdy nebude taký, aký býval. Technologická revolúcia, ktorej sme svedkami, vedie k ...

Child Rights
publikacie 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
PRÁVNE A VNÚTORNÉ VECI

Pozičný dokument Skupiny PPE o právach dieťaťa

I. Úvod „Únia (...) potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich obča...

publikacie 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
ZAHRANIČNÉ VECI

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

„Na zásady treba mať najskôr odvahu“ čínske príslovie Starí čínski cisári tvrdili, že moc im dali nebesá. Verili, že vďaka nebesiam je Čína „kráľovstvom...

publikacie 09.03.2021 - 13:15
publications 09.03.2021 - 13:15

Budúcnosť kresťanskej demokracie

Žijeme v čase globálnych kríz. Dlhodobá hospodárska kríza vedie k tomu, že mnohí globalizáciu spochybňujú. Ekologická kríza ohrozuje to, ...

publikacie 01.07.2020 - 23:45
publications 01.07.2020 - 23:45
HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozičný dokument poslaneckého klubu PPE - Európska únia pre zdravie

Keď ľudia želajú niekomu všetko najlepšie k narodeninám alebo k ...

Roma Inclusion Process
publikacie 22.06.2020 - 11:15
publications 22.06.2020 - 11:15

Pozičný dokument skupiny EPP O procese začleňovania Rómov v EÚ

Úvod Rómovia žijú v Európe už takmer t...

publikacie 19.02.2019 - 15:45
publications 19.02.2019 - 15:45

Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého s...

publikacie 16.10.2018 - 20:15
publications 16.10.2018 - 20:15

Bezpečnosť ľudí je pre nás prvoradá

Európania sa musia cítiť bezpečne Náš svet je plný zmien. Dlhoroční sp...

publikacie 24.04.2018 - 10:15
publications 24.04.2018 - 10:15
HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

EÚ môže pomôcť liečiť rakovinu: aby na rakovinu o dvadsať rokov už nikto nezomrel

Rakovina je jedným...

publikacie 18.04.2018 - 14:30
publications 18.04.2018 - 14:30

Inovujme Európu! Do centra inovácií staviame ľudí

Európa sa musí prebudiť Kým v 80. a 90. rokoch 20. storočia sa svet m...

publikacie 01.03.2018 - 9:00
publications 01.03.2018 - 9:00

Naše euro: stabilné, stimulujúce, úspešné

Európski občania právom požadujú euro, ktoré bude spĺňať ich očakávania. Vytvo...

Pridať ďalšie súbory +