Publikācijas

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Flags of Ukraine and the European Union
publikacijas 05.04.2022 - 8:50
publications 05.04.2022 - 8:50
ĀRLIETAS

ETP grupas politikas nostādnes saistībā ar tūlītēju reakciju uz notiekošo Krievijas iebrukumu un agresiju Ukrainā

2022. gada 24. februārī ar Krievijas bez iemesla uzsākto un nepamatoto karu un agresiju, kas ir starptautisks noziegums pret Ukrainu, ģeopolitiskā realitāte Eiropā tika krasi mainīta. Ukraina līdz šim ir izrādījusi nepieredzēta līmeņa pretošanos un noturību un nav ļāvusi Krievijai spēt sasniegt tās sākotnējo kara mērķi. Eiropas Savienība reaģēja ātri un izlēmīgi, ieviešot vēl nepieredzētas sankcijas, kas skar Krieviju un tās līdzdalībnieci Baltkrieviju. Visas analīzes norāda uz to, ka šis karš būs ilgs. Tādēļ, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk to izbeigt, ir vēl vairāk jāpalielina spiediens, kuru starptautiskā sabiedrība izdara uz Krievijas režīmu. Galvenās politikas nostādnes turpmākai rīcībai:   ES un dalībvalstīm jāpiegādā ieroči un jāpalīdz Ukrainai aizstāvēties. ES jāturpina izmantot Eiropas Miera mehānismu un visus citus iespējamos veidus, lai palīdzētu ar ieroču piegādi. Civiliedzīvotājiem, kuri bēg no uzbrukumiem, ir jāizveido droši humanitārie koridori, kā arī ir nepieciešams stiprināt ES humānās palīdzības tīklus Ukrainā (attiecībā uz degvielu, pārtiku, zālēm, elektroģeneratoriem un mobilajām nometnēm). Ir jāatver arī zaļie zemes koridori, lai Ukrainā ievestu visu, kas vajadzīgs lauksaimnieciskās ražošanas palielināšanai (piemēram, pesticīdus, mēslošanas līdzekļus), un izvestu no Ukrainas visus lauksaimniecības produktus, kurus joprojām var eksportēt. Tagad ir īstais brīdis, lai ieviestu papildu sankcijas:   aicina nekavējoties un pilnībā ieviest Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas un gāzes embargo, pilnībā atteikties no “Nordstream 1” un “Nordstream 2” un iesniegt plānu, ar kuru īstermiņā varētu arī turpmāk nodrošināt ES energoapgādes drošību; Krievijas bankas, kas iesaistītas naftas un ogļu tirdzniecībā, arī būtu jāatslēdz no SWIFT sistēmas; Dalībvalstīm visiem kuģiem, kuru galapunkts vai nākamā piestāšana ostā būs Krievijā, jāliedz piekļuve visām ES ostām. Mūsu infrastruktūru nedrīkst izmantot, lai atbalstītu kara mašinēriju; dalībvalstīm būtu jāizraida savās valstīs izvietotie Krievijas vēstnieki un pēc iespējas jāmazina Krievijas diplomātiskā klātbūtne; pret Baltkrieviju ierosinātajām sankcijām ir jāatbilst tām, kas ieviestas pret Krieviju, lai novērstu jebkādas nepilnības, kas V. Putinam ļauj izmantot A. Lukašenko atbalstu sankciju apiešanai (piemēram, bankām vai naftas produktu eksportam uzlikto sankciju apiešanai); ir nepieciešams ieviest sekundāras sankcijas pret visām struktūrām, kuras palīdz Krievijas un Baltkrievijas režīmiem apiet sankcijas; dažu valstu nostājai, ar ko tās atbalsta vai atturas no V. Putina režīma un agresijas nosodīšanas, ir jārada sekas; sankcijas būtu jāatceļ tikai tad, kad pēdējais okupācijas spēku karavīrs ir atstājis Ukrainas teritoriju tādā kārtībā, kā tas paredzēts pēc vienošanās ar Ukrainas konstitucionālo valdību. Ukrainas kandidātvalsts statuss: pēc Ukrainas oficiālā pieteikuma dalībai ES, kas tika iesniegts 2022. gada 28. februārī, un pēc Eiropadomes lēmuma, kas izdarīts 10. un 11. martā un kurā ir atzīts, ka Ukraina pieder mūsu Eiropas ģimenei, Eiropas iestādēm būtu jāstrādā pie tā, lai Ukrainai nekavējoties tiktu piešķirts kandidātvalsts statuss un lai nepieļautu, ka Ukrainas un tās iedzīvotāju leģitīmās cerības kļūst par upuri naidīgajām Krievijas prasībām, ar kurām viņi pašlaik saskaras; turklāt iestādēm būtu jāstrādā, lai, ievērojot asociācijas nolīguma pamatprincipus, panāktu paātrinātu Ukrainas integrāciju ES vienotajā tirgū saskaņā ar formulu “viss, izņemot iestādes”; ir nepieciešams Māršala plānam līdzīgs fonds, ar kura palīdzību Ukrainu varēs atjaunot pēc kara. Šāda ziņa ukraiņiem dos cerību. Šim fondam vajadzētu būt dāsnam, un tas būtu jāfinansē gan Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, gan ar līdzekļu devēju iemaksām un Krievijas kompensācijām par kara postījumiem, tostarp ar Krievijas aktīviem, kas konfiscēti, piemērojot sankcijas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; V. Putinu un A. Lukašenko ir jāpasludina par kara noziedzniekiem. Mēs aicinām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām uzsākt tiesvedību, lai veiktu izmeklēšanu un sauktu pie atbildības vainīgos par jebkuru rīcību, kas juridiski kvalificējama kā kara noziegums; Krievija pēc V. Putina valdīšanas beigām – mums ir jāsadarbojas ar Krievijas iedzīvotājiem. Mums ir jāpierāda, ka ES ir gatava palīdzēt demokrātiskai Krievijai, kāda tā varētu kļūt nākotnē. Patlaban opozīcija Krievijā saskaras ar grūtībām turpināt savu darbu – tas notiek ne tikai V. Putina īstenoto represiju dēļ, bet arī tādēļ, ka rietumvalstu ieviestās sankcijas strādā. Tai ir jāsaprot, ka mēs nākotnē būsim gatavi aicināt demokrātisku un atbildīgu Krieviju atgriezties nāciju kopienā.   ...

publikacijas 10.02.2022 - 11:30
publications 10.02.2022 - 11:30

ETP grupas nostājas dokuments attiecībā uz Āfriku

Savstarpēji izdevīgas partnerības iespējas Āfrika ir un arī turpmāk būs svarīgs ES partneris. Tā kā abi ko...

publikacijas 07.07.2021 - 10:15
publications 07.07.2021 - 10:15
EKONOMIKA UN VIDE

ETP grupas nostājas dokuments: Eiropas aprūpes stratēģija

Aprūpe tiek sniegta un saņemta visā Eiropā un tādējādi ir daudzu eiropiešu uzmanības centrā. ...

publikacijas 20.05.2021 - 11:00
publications 20.05.2021 - 11:00
EKONOMIKA UN VIDE

ETP grupas nostājas dokuments par sociālo politiku

Mēs nekad vairs nestrādāsim tā kā iepriekš. Tehnoloģiskā revolūcija, ko mēs piedzīvojam, sekmē iepriekš ne...

publikacijas 19.05.2021 - 17:45
publications 19.05.2021 - 17:45
EKONOMIKA UN VIDE

ETP Grupas TRAN komitejas locekļu nostājas dokuments attiecībā uz transporta veidiem

1) Autobūves nozare Pielāgojoties d...

Child Rights
publikacijas 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

ETP Grupas nostāja dzimumu līdztiesības jautājumā bērnu tiesības

I. Ievads “(..) Savienība atbalsta un veicina savas vērtības un inte...

publikacijas 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
ĀRLIETAS

ES un Ķīnas attiecības — taisnīgas un savstarpējas partnerības veidošana

“Lai būtu principi, vispirms jābūt drosmei.” Ķīniešu sakāmvārd...

publikacijas 09.03.2021 - 13:15
publications 09.03.2021 - 13:15

Kristīgās demokrātijas nākotne

Mēs dzīvojam globālu krīžu laikā. Ilgtermiņa ekonomikas krīze liek daudziem apšaubīt globalizācijas pozitīvo lomu. Ekoloģiskā krīze apdraud...

publikacijas 01.07.2020 - 23:45
publications 01.07.2020 - 23:45
EKONOMIKA UN VIDE

ETP grupas nostājas dokuments - Eiropas Savienība veselībai

Kad vēlējāmies kādam novēlēt visu to labāko dzimšanas dienā vai Jaunajā gadā - pat pirms COVI...

publikacijas 19.02.2019 - 15:45
publications 19.02.2019 - 15:45

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos

ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi apliecina mūsu daud...

publikacijas 16.10.2018 - 20:15
publications 16.10.2018 - 20:15

Iedzīvotāju drošība pirmajā vietā

Eiropiešiem ir jājūtas droši Mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē. Līdzšinējie sabiedrotie distancējas no Eiropa...

publikacijas 24.04.2018 - 10:15
publications 24.04.2018 - 10:15

Eiropas Savienība var palīdzēt izārstēt vēzi — pēc 20 gadiem neviens vairs nemirs no vēža

Vēzis ir viena no galvenajām g...

Lejupielādēt vairāk +